blog.mor-k.com
הפסטיבל הצ׳רקסי בכפר קמא 12.7.19 עד 13.7.19
כתבתה של קרן שלי קרדיט צילום באדיבות קרן שלי פרויקט "כפר ביקרתם" לקידום התיירות הדרוזית והצ'רקסית מתקיים ביוזמת משרד התיירות, המשרד לפיתוח הנגב והגליל ומשרד ראש הממשלה, במטרה לפתח תיירות …