blog.mor-k.com
הנבגדת בכורה הבימה
כתבתה של קרן שלי קרדיט צילום: רוסלו שמריהו מירב גרובר, בדרמה קומית מהולה בקורטוב של עצב, מופע יחיד עוצמתי עם מסר חד משמעי שמסב תובנות לחיים. יש לציין שהמשחק מצויין, מירב מפגינה פרזנטציה חזקה על הבמ…