blog.mor-k.com
הולנדיה משיקה את קפסולת השינה
כתבתה של קרן שלי קרדיט צילום יח”צ השקת קפסולת השינה של הולנדיה, עתיד טוב יותר לעובדים והקניית הרגלי עבודה חדשים שתורמים לערנות העובד ולהעלות כושר העבודה!! סקר חדש מוכיח כי 60% מהמעסיקים בישראל מוכ…