blog.mor-k.com
גזר מועצה אזורית ופנינה תיירותית
כתבתה של קרן שלי קרדיט צילום יוסי סובה השתתפנו בסיור חוויתי ומהנה במועצה אזורית גזר ונחשפנו לאתרי מורשת מרתקים, שמציעים פעילות תיירותית ענפה, בתחומים של אמנות ויצירה, יקבים ובתי בד. הכרמים הגדלים ב…