blog.mor-k.com
במקרים של הצלחת הטיפול מגן דוד אדום עושים את זה כל כך טוב מכבודנו המוסרית להגשים את המטלות האלו להשיג את הצרכים 
אני שוב מודה על הכבוד תודתי האישית והמשפחתית ליהורם גאון .