blog.mor-k.com
בית לוינשטיין ערב התרמה לשנת 2016
כתבתה של קרן שלי קרדיט צילום:ישראל הררי ערב התרמה חגיגי שנערך השבוע בתיאטרון הקאמרי למען בית לוינשטיין לשנת 2016 בהשתתפות חוג הידידים, חברים ותורמים שהגיעו לתת כתף ולתמוך למען מטרה נעלה. חצי מיליון…