blog.mojnorweski.pl
Ciekawe fakty o Walentynkach oraz miłości - Wszystko o Norwegii
„Miłość cier­pli­wa jest, łas­ka­wa jest. Miłość nie zaz­drości, nie szu­ka pok­lasku, nie uno­si się pychą; nie jest bez­wstyd­na, nie szu­ka swe­go, nie uno­si się gniewem, nie pa­mięta złego; nie cie­szy się z nies­pra­wied­li­wości, lecz współwe­seli się z prawdą.” Tak cudownie miłość wysławił św. Paweł. Zbliżają się Walentynki, a więc sam czas pomówić o miłości!Miłość – piękne