blog.mohdzulhaziq.my
Bahayanya Keylogger
Apa itu keylogger ? Keylogger ialah satu program yang dicipta untuk merekodkan setiap apa yang kita type. Semua maklumat anda, termas...