blog.mensa.fi
Mitä on älykkyys?
1. Mitä älykkyys on? Älykkyyden määritteleminen on tavallaan filosofinen ongelma, jossa on kyse myös sopimuksenvaraisesta asiasta, siitä mitä haluamme pitää älykkyytenä. Älykkyyttä voidaan pitää yh…