blog.mensa.fi
Älykkyyden kehittymiseen vaikuttavat kasvatus, ympäristö ja koulutus
American Psychologist- lehdessä julkaistu Nisbettin ym. artikkeli Intelligence – New Findings and Theoretical Developments (2012) kerää yhteen älykkyydestä tehtyjä viimeaikaisia kansainvälisiä tutk…