blog.mensa.fi
Käyttäytymistieteellisen tiedekunnan opiskelijoiden näkemyksiä lahjakkuudesta
Matti Grönlundin Helsingin yliopistossa tekemä kasvatustieteen pro gradu -tutkielma tarkastelee käyttäytymistieteellisen tiedekunnan opiskelijoiden näkemyksiä lahjakkuudesta, lahjakkaista oppilaist…