blog.mensa.fi
Lapsen koulumenestys vaikuttaa vanhemman käsitykseen älykkyyden luonteesta
Älykkyyden kehittymisestä on olemassa kaksi yleistä uskomusta: ensimmäisessä uskomuksessa älykkyys nähdään kehittyvänä ja muokkautuvana ominaisuutena, kun taas toiset uskovat älykkyyden olevan pysy…