blog.mensa.fi
Lapsen korkea älykkyys ennustaa elinikäistä hyvinvointia
Kognitiivinen kyvykkyys, psykososiaalinen hyvinvointi sekä fyysinen terveys ovat hyvinvoinnin osatekijöitä WHO:n määritelmän mukaan. Myös vanhuusiän hyvinvointia määritellään yleisesti näiden omina…