blog.mensa.fi
Älykkyyden osa-alueilla yhteys ihmisen persoonallisuuteen
Älykkyyden yhteyttä yksilöiden persoonallisuuden piirteisiin on tutkittu ja pohdittu, mutta selkeää yhteyttä ei ole tähän saakka löydetty. Murdock ym. (2013) ovat ottaneet tarkastelun kohteeksi äly…