blog.mapy.com.pl
Praca z mapą – umiejętność kluczowa w szkole i nie tylko! - Blog Wydawnictwa Piętka – blog.mapy.com.pl
Mapy na lekcjach historii czy geografii to nieodzowna pomoc zarówno dla nauczyciela, jak i ucznia. Jest jednym z podstawowych środków dydaktycznych wykorzystywanych już od początku XIX wieku na lekcjach. Jeżeli chodzi o nauczanie geografii w polskiej szkole to wykorzystanie jej zapoczątkował w 1895 r. Wacław Nałkowski, jednak największy wpływ na sposób nauczania miał Eugeniusz Romer,