blog.lindenfors.se
”Behövs Gud för moralen?” Svar ges på torsdag 19:00-20:30
Livsåskådningsforum på S:ta Katharina stiftelsen kring frågeställningen: ”Behövs Gud för moralen?” Eva Ekselius journalist, författare, medlem i redaktionsrådet för Judisk Krönika. Phi…