blog.lindenfors.se
Religiös tro är en ”verklighetstolkning med sanningsanspråk”
Det är inte bara Lena Andersson och vi Humanister som är trötta på dunbolsterteologer. Jesuitpatern, professorn i religionsfilosofi och chefredaktören för Signum Ulf Jonsson efterlyser också klarhe…