blog.lindenfors.se
Högerkristen lobbyfond köper akademisk trovärdighet på svenska universitet
Står vetenskap och religion i konflikt med varandra? Det beror förstås på vad man menar och vem man frågar. Olika forskare och filosofer ger olika bud, främst beroende på vad man menar med ”v…