blog.lindenfors.se
Stockholms universitet motiverar sitt beslut om Waldorfutbildningen
Stockholms universitet skriver att Rudolf Steiners kurser inte fyller måttet i Svd. Som motiv till att de beslutat avsluta samarbetet med Steinerhögskolan skriver universitetet idag att ”en a…