blog.lindenfors.se
Divine Placebo: Health and the Evolution of Religion
[English version below] Under några år så försökte jag få anslag för ett projekt om att undersöka hälsoeffekter av religiösa praktiker och dessas eventuella betydelse för evolutionen av religiosite…