blog.lindenfors.se
Halldorf förskönar missionshistorien
I artikeln Min familj var missionärer – inga råa kolonisatörer försöker Joel Halldorf friskriva missionärerna från kolonialismens blodiga historia. Men bara för att missionärerna själva inte alltid…