blog.lindenfors.se
Om klimatdebatten hade handlat om klimatet hade vi haft en helt annan diskussion
Om “klimatdebatten” verkligen handlade om klimatet, skulle vi då inte diskutera med vilken hastighet vi kan bygga mer kärnkraft, hur mycket vi kan betala för rening av utsläpp i de fatt…