blog.lindenfors.se
BBC India: The Indian women taking off the veil
Det är inte bara vissa kvinnor i Iran som vill förkasta slöjan. Nu har en gräsrotskampanj i Indien tagit sin början.