blog.lindenfors.se
Myndigheter får inte diskriminera
Staffan Lindberg, professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet, skriver idag på GP Debatt om myndigheters lagstadgade skyldighet att inte diskriminera. Det har varit mycket diskussion senas…