blog.lindenfors.se
Har man hittat proto-religion hos schimpanser eller är det bara hannar som larmar och gör sig till?
När under evolutionen uppkom religion? Frågan faller delvis samman eftersom ”religion” inte går att definiera enhetligt, men några saker man kan undersöka är till exempel spår av ritual…