blog.lindenfors.se
Påven och den ortodoxa patriarken möts för första gången på 1000 år – passar på att uttala sig mot samkönade äktenskap
I ett historiskt försonande möte träffades häromdagen Påve Franciscus och Patriarken Kirillför att diskutera dåtid, nutid och framtid. En av de uppenbarligen viktigaste frågorna du kunde enas kring…