blog.lindenfors.se
Remarkabelt grund analys av IS drivkrafter
Religiös politik är bara politik, en religiös stat är bara en stat och religiösa symboler är bara symboler? Eller vad menar Stefan Arvidsson i sin debattartikel Politik snarare än religion som lock…