blog.lindenfors.se
Personlig förvirring i lyktingdebatten
Vår tid kommer att bli dömd efter hur vi hanterar flyktingfrågan, sägs det. Men vad innebär det? Vi kan sägas vara i samma situation som Oskar Schindler under Andra världskriget. Vi har fått ett mo…