blog.lindenfors.se
Förstog sig ”Paulus” på filosofi?
Läser Stanford Encyklopedia of Philosophy för att försöka förstå mig på rekursion och råkar på en intressant passning till ”Paulus” (jag förklarar citattecknen längst ner). Fattade han …