blog.lindenfors.se
Wtf bibelcitat
Från Andra Mosebokens fjärde kapitel, verserna 24-26. Vid ett nattläger under vägen kom Herren emot Mose och ville döda honom. Då tog Sippora en vass flintbit och skar bort förhuden på sin son och …