blog.lindenfors.se
Den amerikanska klimatdebatten når nya bottennivåer
Hur tröstlös klimatdebatten måste kännas i USA illustreras bra av det här klippet från the Daily Show som innehåller diskussioner från det amerikanska representanthusets vetenskapskommitté (United …