blog.lindenfors.se
Låt barnen komma hit till mig…
Får man verkligen göra på detta viset? Jesus sade i och för sig ”Låt barnen komma hit till mig och hindra dem inte” (Mark 10:14; Luk 18:16) men han menade förmodligen något annat. I vil…