blog.lindenfors.se
Söndagsfunderingen: Vad är summan av alla positiva heltal?
Nu ska ni få något att bita i, ett matematiskt resultat som kan hålla en vaken på natten. Det gäller svaret på den här frågan: vad är summan av alla positiva heltal? Dvs. svaret på detta: 1 + 2 + 3…