blog.lindenfors.se
Begravningen av Scyld – ur Beowulf
Sedan gick Scyld, den mångkringdrifne, I dödsstunden i herrens vård. Hans kära följeslagare buro honom då Till hafvets svall, som han sjelf bedt, Medan Scyldingarnes vän, den dyre landsfursten, Län…