blog.lindenfors.se
Apropå sexuell läggning och gener
Forskningssammanfattning från senaste Nature (själva studien är publicerad i Cell). Sex-specific behaviours in activities such as mating and parenting are controlled in a modular way by distinct se…