blog.lindenfors.se
Sekularisering är mänsklighetens största fiende…
…i alla fall enligt påven. Här, ett citat ur hans senaste tal, till USAs biskopar. (Den här gången har jag läst själva talet istället för att basera inlägget på nyhetsrapporteringen. Det här …