blog.lindenfors.se
När blir ett embryo en person?
När ett embryo blir till person är en fråga utan något precist svar eftersom det är en gradvis process att gå från en enstaka cell till en komplett människa. Är man obekväm med den typen av fakta, …