blog.lindenfors.se
Lördagsnöjet: Fox-effekten
PZ Myers påminner om Fox-effekten: att en lärares personlighet kan ge större utslag på trovärdigheten än det faktiska innehållet i det han eller hon säger.