blog.lindenfors.se
Lördagsfunderingen: Om kristna som drar nytta av människors utsatthet i missionsarbetet
Anonyma alkoholister? Snarare anonyma kristna som drar nytta av människors utsatthet för att ”rädda själar” (dvs. värva medlemmar). Om Humanisterna jobbade så här skulle vi – med …