blog.lindenfors.se
Avsiktliga missförstånd
Sam Harris bok “Moralens landskap” har fått ett blandat mottagande, om man säger så. Från professionellt filosofiskt håll har boken nästan mangrant sågats. En av orsakerna är att för at…