blog.lindenfors.se
Varför religiösa friskolor är så viktiga för religionens fortlevnad
Det finns en central skillnad mellan djurs och människors sätt att lära sig av varandra. Här är en del av nyckeln till varför människor kan ha religion medan schimpanser skulle förlora tron på en g…