blog.lindenfors.se
Förnuft och känsla
Abortdebatten är svår. Det handlar om både förnuft och känsla. Vi som förespråkar dagens abortlagstiftning brukar fokusera på förnuftet. De som vill förbjuda aborter fokuserar istället gärna på kän…