blog.lindenfors.se
Om Jesusmyten
Lena Andersson publicerar idag en intervju med Jesus i DN. LA: Det är ett välkänt fenomen att pappor skickar ut sina söner i världen för att fullgöra det pappan ej förmått. Var det så för er? JN: H…