blog.lindenfors.se
Homosexuella forskare har identifierat den kristna genen
Från Kina rapporteras det att forskare lyckats isolera en gen som de kan slå på och av och på så sätt förändra sexuella preferenser hos möss från heterosexualitet till homosexualitet och vice versa…