blog.lindenfors.se
Gud är … schlagerfestivalen?
Via Seglora Smedja blir jag uppmärksammad på vad som är Svenskarnas nya religion. Nu när religionerna är på utdöende gäller det förstås att vidga begreppen lite. Gud är kärlek? För genomskinligt. G…