blog.lindenfors.se
Vem ska få bestämma över din död?
Har man rätt att avsluta sitt liv som man vill när man vill? Nej. Många självmordsförsök beror på sjukdomstillstånd som psykoser och depression, eller på katastrofala men tillfälliga livsomständigh…