blog.lindenfors.se
March för sekularisering i Libanon
Ett land som har fått uppleva religionens alla avigsidor är Libanon. Numera råder en bräcklig fred. Dock gäller olika lagar för olika folkgrupper beroende på religionstillhörighet. Till exempel får…