blog.lindenfors.se
Ledaren för Catholic League i USA skyller på … familjerna
Här kommer en knäppskalle att förvånas över. Ledaren för Catholic League i USA, Bill Donohue, skyller pedofilikrisen inom Katolska kyrkan på … familjerna. Donohue är inte representativ för ka…