blog.lindenfors.se
Har kristna svårt att läsa innantill?
Eskil Jonsson är ekonomie doktor och forskare i religion, ekonomi och hållbar utveckling. Beundransvärda meriter. Han arbetar också för nedrustning vilket är en beundransvärd uppgift. Men han gör d…