blog.lindenfors.se
Vad kan politiker om stamcellsforskning och nanoteknik?
De politiker som styr medlen till forskning och utveckling måste ha en osedvanligt hög åsikt om sig själva och sin egen kunskap. På något annat sätt går det inte att förklara den detaljstyrning som…